VRIJWILLIGERS

Wij kunnen onmogelijk zonder al deze geweldige vrijwilligers. Zonder hen zijn wij als organisatie kansloos. Hartverwarmend hoe iedereen op zijn manier bijdraagt aan ons iepenloft. #dankbaar!

Wil jij ons ook helpen?  Geef je dan hier op! meer…

Bouwploeg

Klaas-Jan van der Krieke
Freerk Akkerman
Jan Akkerman
Jan Adema
Albert Jan
Daan
Bertus van der Meer
Nanne Geert Waalkens
Arjen Waalkens
Gerrit Hakze
Klaas Smid
Jaap Hoekstra

Kaartverkoop

Henk Bosma
Theo Dam
Rieke Dam
Jacqueline Reitsma
Annie Adema
Henny Danes
Arjen Radewalt

Vertrouwenspersoon

Andries Hoekstra

Rekwisieten

Reina Gerlofsma
Annie Adema

Grime & kappers

Ynke Huver
Jannie Idzerda
Lize Talsma
Reina Gerlofsma
Janke Tiekstra
Siepie Dam
Marloes Ram
Petra Jaspers
Linda Westerhof
Annie Veenstra

Kleding

Anneke Hogeveen
Wilma Altena
Annie de Jong
Tjesje de Koster
Hammie Stoelwinder
Geesje Straatman
Jantiena Klomp
Siepie Dam
Janne de Koster

Catering

Erna Oosterkamp
Kor de Jong
Harm Overwijk
Thea Overwijk
Gemma van der Meulen
Gerda Oosterhof
Jaap Hoekstra
Henk Bosma
Fetsje Bosma
Andries Idzerda
Jan Adema
Wilma Altena
Aukje van der Meulen
Ineke Elshof
Annie Adema
Oane Huver
Henk Hiddinga
Gerda van der Veer
Doede van der Veer
Nynke de Koster
Barry Flenter
Mary van der Graaf
Sanne van der Bij
Geesje Straatman
Engelien Lageveen
Thea Mulder
Tiny Bouma
Anna Veenstra
Anna Kerkstra
Geartsje Gietema
Geeske Hooghiemstra

EHBO

Minne Brouwer
Bouke Oldenhof
Jan Span
Jan Jager
Tryntsje Krist
Marieke van der Wal
Gerda van der Veer
Romynke van Oort
Jitske Lageveen
Jillard Faber
Richard Kortwijk

Foto & Video

Berend Drent
Sebastiaan van der Ham
Hans van der Linden
Jorn Idzerda
Doede van der Veer

Verkeersregelaars & parkeerhulpen

Koos van der Bij
Peter Muller
Harold Hofstra
Gerbert Akkerman
Jan Gerrit Knol
Reinder van der Meer
Jan Haantjes
Marcel Boel
Henk de Vries
Jeen Menger
Sikke Veenema
Marco Dijkstra
Gerrit Akkerman
Jetse Mulder
Nanco Mulder
Meine van Sleen
Tseard Feddema
Abe Reidinga
Bertus van der Meer

ACTUEEL

Audities

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober zijn de audities.  Iedereen die zich opgegeven heeft is per persoonlijk per email uitgenodigd.  Wij hebben er heel veel zin aan om al jullie talent en enthousiasme te gaan aanschouwen. Heel graag tot zaterdag!

POSTER 2023.

OPSTARTEN

We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en krijgen er weer veel zin in.