Tot in 2026!

Ons iepenloft zit er weer op. Wij gaan opruimen maar vooral nagieten van alle mooie complimenten, ervaringen en vriendschappen die ontstaan zijn. Een groot woord van dank aan alle bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, bedrijven die ons in natura geholpen hebben, fonsden, stichtingen, gemeente, onze buren,  dorpsbewoners en wie we ook maar vergeten hebben. In 2026 komen wij met ons volgende iepenloft!