CONTACT FORMULIER

Donaties en vrienden

De schatkist van onze stichting kan altijd wel uw steun gebruiken.  Uw steun of gift is meer dan welkom op ons rekeningnummer: NL34RABO0102658714 t.n.v. St.Iepenloft De Tynje

Stifting Iepenloft De Tynje

Dit iepenloft wordt georganiseerd door Stifting Iepenloft de Tynje. Zij staat ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer  55171133.  Wij zijn niet btw plichtig.

Wordt jouw bedrijf sponsor?

Voor een openluchtspul van dit formaat is niet alleen veel inzet nodig, maar ook veel geld. Zonder extra geld van sponsoren is het onmogelijk om dit spektakel ten uitvoer te brengen. Daarom vragen wij u om ons 3 jaarlijkse iepenloft van uw kant ruimhartig te willen ondersteunen. Wij hebben verschillende opties voor sponsoring in een boekje staan. Het spreekt voor zich dat ook uw individuele sponsorbijdrage bespreekbaar is.

CONTACT GEGEVENS

Stifting Iepenloft De Tynje

Postadres:
Hein Voswei 37, 8406 EZ Tijnje

E-mail: info@sidt.nl
Telefoon: 0513 – 513 513
Mobiel: 06 – 49 40 40 49

KvK-nummer: 5517 1133
Bank: NL 34 RABO 0102 658714

Bestuur

Hans v.d. Linden voorzitter

Daniël Hooghiemstra secretariaat

Jos Danes penningmeester


Janne de Koster    lid


Geeske Hooghiemstra    lid


Bernold Veenstra Lid

ACTUEEL

Op de planken

Onze fanatieke bouwploeg timmert hard aan de weg achter de schermen. Tot in de late uren zijn de mannen bezig elke plank en balk met uiterste precieze een plek te geven. ‘It’s a kind of Magic‘  Wat ga jij hiervan herkennen straks?

Gouden Gurbe

We dragen het initiatief van de Leeuwarder Courant een warm hart toe.  Het is geweldig hoe hun elk jaar weer een heel festijn optuigen voor alle deelnemende iepenloften. Ook bij ons gaat je de Gouden Gurbe stembus tegenkomen waar jij je stembriefje in kan doen!

Decorbouw gestart

Afgelopen zaterdag hebben we de eerste contouren van het decor uitgezet en alles ingemeten. Onze decormensen staan in de startblokken om los te gaan met het fraaie ontwerp van Sibrand Hoekstra. We zijn benieuwd of je straks nog iets herkent van deze foto.