CONTACT FORMULIER

Donaties en vrienden

De schatkist van onze stichting kan altijd wel uw steun gebruiken.  Uw steun of gift is meer dan welkom op ons rekeningnummer: NL34RABO0102658714 t.n.v. St.Iepenloft De Tynje

Stifting Iepenloft De Tynje

Dit iepenloft wordt georganiseerd door Stifting Iepenloft de Tynje. Zij staat ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer  55171133.  Wij zijn niet btw plichtig.

Wordt jouw bedrijf sponsor?

Voor een openluchtspul van dit formaat is niet alleen veel inzet nodig, maar ook veel geld. Zonder extra geld van sponsoren is het onmogelijk om dit spektakel ten uitvoer te brengen. Daarom vragen wij u om ons 3 jaarlijkse iepenloft van uw kant ruimhartig te willen ondersteunen. Wij hebben verschillende opties voor sponsoring in een boekje staan. Het spreekt voor zich dat ook uw individuele sponsorbijdrage bespreekbaar is.

CONTACT GEGEVENS

Stifting Iepenloft De Tynje

Postadres:
Hein Voswei 37, 8406 EZ Tijnje

E-mail: info@sidt.nl
Telefoon: 0513 – 513 513
Mobiel: 06 – 49 40 40 49

KvK-nummer: 5517 1133
Bank: NL 34 RABO 0102 658714

Bestuur

Hans v.d. Linden voorzitter

Daniël Hooghiemstra secretariaat

Jos Danes penningmeester


Janne de Koster    lid


Geeske Hooghiemstra    lid


Bernold Veenstra Lid

ACTUEEL

Audities

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober zijn de audities.  Iedereen die zich opgegeven heeft is per persoonlijk per email uitgenodigd.  Wij hebben er heel veel zin aan om al jullie talent en enthousiasme te gaan aanschouwen. Heel graag tot zaterdag!

POSTER 2023.

OPSTARTEN

We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en krijgen er weer veel zin in.